Kanavat

Tällä sivulla tarkemmat kuvaukset Evankelistapäivien kanavien sisällöistä:

Tiistai 13.8.2019 klo 13.30-15.30

Elämäntavallista menoa – L10T sytyttää yksilöitä ja varustaa yhteisöjä
Mikko Matikainen

Kanavassa avataan näkökulmia siihen, miten yksinkertaisella ja innostavalla tavalla voi soveltaa omaan ja yhteisön elämään Jeesuksen opettamaa tapaa elää Luukkaan evankeliumin luvussa (L10T). Elämäntavan soveltaminen sopii kaikille. Sen avulla voi oppia olemaan avoinna Jumalan johdatukselle, toisille ihmisille sekä iloitsemaan omasta ainutlaatuisuudestaan. Luvassa on tavallisten ja ujojen ihmisten esimerkkitarinoita ja muutoskertomuksia. Kanavassa tehdään yhdessä muutama käytännön harjoitus, joiden avulla evankelista voi varustaa tavalliset Jeesuksen seuraajat elämään uskoaan todeksi vaikuttavalla tavalla omassa elämänpiirissään.
Mikko Matikainen on Kansan Raamattuseuran koulutusjohtaja, reissupastori ja Jeesuksen opettamaan elämäntapaan innostaja, joka toimittaa Radio Deissä ”Uskon askeleita” -ohjelmaa.

Evankelistana ihmiskaupan keskellä
Markku Koski

Kanavassa paneudutaan evankeliumin työhön ihmiskaupan uhrien sekä myös sitä harjoittavien keskuudessa. Markku on tehnyt tätä työtä Teneriffalla yhdeksän vuotta ja hän jakaa rohkaisevan kertomuksensa siitä, miten Jumala kutsui hänet ja on varustanut työhön. Kanavassa kuullaan todellisten ihmisten esimerkkitarinoita ja keskustellaan evankelistojen kohtaamista hyväksikäytetyistä ihmisistä sekä mietitään yhdessä, miten kohdata heitä.
Markku Koski on Porin Vapaaseurakunnan evankelista ja viettää vuosittain useita kuukausia turistievankelistana.

Evankelistat työparina
Sakari Kalliomaa ja Kari Teikari

Raamatun apostolit kulkivat harvoin matkoillaan yksin. Suomalainenkin erakko voi oppia työskentelemään yhdessä toisen evankelistan kanssa. Miten yhteinen työnäky ja tekemisen tapa löytyy? Millaisia ovat työparina työskentelemisen haasteet ja siunaukset? Tässä kanavassa kuullaan sekä Suomessa että Ruotsissa yhdessä evankeliumia julistavien Sakarin ja Karin kokemuksia – huumoriakaan unohtamatta. Kanavassa on myös yhteistä keskustelua.
Sakari Kalliomaa on Porin Kansanlähetyksen pastori ja evankelista, jolla on yrittäjätausta.
Kari Teikari on evankelista, jolla on myös yrittäjätausta ja hän on toiminut kansainvälisellä työkentällä.

Jumalan käytössä lähellä ja kaukana
Niki Manninen

Tässä kanavassa keskitytään siihen, miten valmistautua aktioon ja miten olla Jumalan käytössä. Kuullaan henkilökohtaisia todistuksia evankeliumin muuttavasta voimasta aktioissa ulkomailla sekä myös Suomessa. Kanavan osallistujat pääsevät harjoittelemaan oman todistuksen ja evankeliumin jakamista. Kanava on suunnattu jokaiselle, joka kaipaa kulkea Pyhän Hengen johdatuksessa voittamassa sieluja Jumalan valtakuntaan. Mukana kanavassa Sara Tonteri.
Niki Manninen on YWAM Helsingin keskuksen koordinaattori. Nikin sydämellä palaa evankeliointi elämäntapana ja evankeliumin julistaminen kaikkialla maailmassa.

Kohtaamisen ilo ja tietotaito mamu-työssä
Pirjo Niemelä

Kanavassa pohditaan maahanmuuttajatyön ominaispiirteitä; millaisia asenteita, tutustumisen tapoja ja evankeliumin jakamista työ edellyttää evankelistalta. Yhdessä keskustellen ja esimerkkien kautta mietitään kutsumusta ja työn jatkuvuutta. Mukana kanavassa Sinikka Hännikkälä.
Pirjo Niemelä on toiminut lähetystyöntekijänä SLS:n muslimityössä Ranskassa ja tekee nykyään vapaaehtoistyötä Porissa.

Koko olemuksella Jumalan kuva – tanssityöpaja
Ilona Martikainen ja Titta Hassila

Me voimme koko olemuksellamme ja ilmaisullamme palvella evankelistoina. Kanavassa pohditaan, miten Jumalan valtakuntaa voi viedä eteenpäin tanssin avulla? Tutkitaan myös käytännön harjoittein, miten kehon ja liikkeen kautta voi kohdata Jumalaa ja olla Isän läsnäolossa. Jaetaan yhdessä kokemuksia myös keskustellen. Toiminnallinen kanava sopii kaikille.
Titta Hassila on Kristanssin työntekijä ja Ilona Martikainen on tanssin ammattilainen Porista. Kumpikin toimii aktiivisesti kristillisen tanssin ja ylistystanssin kentällä Suomessa.

Rakkauden reunalla: evankelistan kutsumus ja haasteet avioliitossa
Jippu ja Sami Elorinne

Millaista on, kun molemmat palavat evankeliumille ja tahtovat pelastaa maailman Jeesukselle? Kuinka perheen ja parisuhteen tasapaino säilyy? Voimakkaat kokemukset ja sielunhoitotyö vaativat myös veronsa. Entä kun aikaa ei jää toiselle, kun monet meistä rakastavat työtään enemmän kuin läheisiään? Missä menee kutsumukselle antautumisen raja? Autamme muita, mutta unohdammeko tärkeimmän: avioliiton, joka on pyhin – vai onko? Jippu ja Sami pohtivat näitä kysymyksiä kanavassa, jossa on myös lauluja avioliiton kivuista ja löytymisestä. He riisuvat naamarit, että muutkin ymmärtävät, että on lupa olla heikko. Herran palvelijankaan avioliittoa ei suojaa pelkästään usko Kristukseen tai yhteinen kutsumus. Karikot voi voittaa vain rehellisellä rakkaudella.
Meri-Tuuli Elorinne eli Jippu on Turun Mikaelin seurakunnan musiikkievankelista ja hänellä on oma ohjelma Radio Deissä. Puolisonsa Samin kanssa he myös vierailevat tilaisuuksissa eri puolella Suomea.

Ylistysmusiikki evankelistan voimavarana
Marianne Salminen

Ylistyskanavassa sukelletaan ylistyksen maailmaan käytännön harjoitusten ja keskustelujen avulla. Kanavassa annetaan vinkkejä ylistyksen johtamiseen, ylistyslaulujen tekemiseen ja profeetalliseen ylistykseen. Lisäksi opettelemme vapaan säestyksen hyödyntämistä ylistyksessä niin että rukous, Raamatun käyttö ja Pyhän Hengen toiminta olisivat luonnollinen osa ylistyshetkiämme – yksinään tai seurakunnan keskellä. Toiminnalliseen kanavaan voi tulla mukaan vahvistumaan ja virvoittumaan ylistyksestä!
Marianne Salminen on suomalais-sveitsiläinen musiikkipedagogi ja ylistyksenjohtaja. Hän on juuri valmistunut pastoriksi Suomen teologisesta opistosta, jossa hän myös opettaa House of Worship -ylistysvarustamossa.

Keskiviikko 14.8.2019 klo 13.30-15.30

”Herra, kuule minun ääneni” – bibliodraama
Noora Tapiainen

Bibliodraama on eläytyvää raamattutyöskentelyä. Tavoitteena on vuorovaikutus Raamatun tekstin, oman itsen ja ryhmän kanssa. Evankelistalle tämä kanava tarjoaa myös tilaa itsetutkiskelulle Raamatun sanan kautta. Kanavassa eläydytään psalmiin 130 ja sen sanomaan luovan työskentelyn avulla. Toiminnalliseen työskentelyyn sisältyy myös maalausta, joten asu on hyvä valita tämä huomioiden. Toiminnalliseen kanavaan mahtuu 15 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Noora Tapiainen on kasvatuksen kappalainen Porin Teljän seurakunnassa ja hän valmistuu bibliodraamaohjaajaksi marraskuussa 2019.

Iloiten ylistä, luovasti julista Jumalan kunniaa!
Joykids -tiimi

King’s Kids –työ on monimuotoista lapsi- ja nuorisotyötä, joka painottuu evankelioiviin koreografiohin, joita ryhmät esittävät tapahtumissa, kaduilla ja seurakunnissa.
Kanavassa käydään läpi työn kuusi tärkeää arvoa ja esitellään materiaalia, jossa käytetään runsaasti Raamatun sanaa. Kanavan toiminnallisessa osuudessa valmistetaan materiaalia. Rukoillaan toiminnallisia rukouksia, ylistetään Raamatun sanoin, opetellaan helppo ylistyskoreografia ym. Kanava tarjoaa evankelistalle ideoita uudella tavalla vahvasti Raamatun sanaan perustuen. Kanavasta saa ohjeistusta, miten pääsee alkuun jos haluaa käynnistää tällaista työmuotoa omalle paikkakunnalleen. Toiminnallinen kanava sopii kaikille.
Porin yhteiskristillinen Joykids-tiimi toimii Porin Vapaakirkon puitteissa. Työmuoto on osa maailmanlaajuista Missionuorten King’s Kids toimintaa.

Kokeneiden klinikka; Ei unohdeta vanhuksia!
Ilkka Puhakka

Suomessa on kasvava eläkeläisten ja vanhusten joukko. He ovat yhtä rakkaita Jeesukselle kuin nuoret. Eivätkä he ole edes vanhuksia Herran silmissä. He tarvitsevat elämäänsä ymmärtäviä, arvostavia ja rakastavia evankelistoja, paimenia ja sielunhoitajia! Evankelistapäivien konkari pohtii tänä vuonna kanavassaan ikäihmisten kohtaamista evankelistan tehtävässä. Kanavassa on tuttuun tapaan ryhmäkeskustelua ja rukousta.
Ilkka Puhakka on pitkän linjan evankelista ja opettaja, jonka työkenttää on sekä evankeliumin julistaminen että palvelustyötä tekevien varustaminen tehtäväänsä.

Luojan luovat evankelistat – kuvataide-työpaja
Hanna-Maria Vahala

Tässä kanavassa evankeliumi elää väreissä. Jumala loi meidät kuvakseen, kaltaisekseen – siis myös luoviksi! Aiempaa maalaus- tai piirustusosaamista ei kanavaan osallistuvalla tarvitse olla, voi tulla virkistymään ja löytämään ideoita oman ilmaisun rikastuttamiseksi evankelistan työssä. Materiaalit ja työvälineet tarjotaan osallistujille, mutta omia varusteita saa toki tuoda halutessaan.
Toiminnalliseen kanavaan mahtuu 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Hanna-Maria Vahala on kouluttaja ja terapeutti, joka koordinoi monia yhteiskristillisiä projekteja. Kaikki taiteen tekeminen on lähellä hänen evankelistan sydäntään.

Miten nostaa uusia evankelistoja?
Pekka Perho

Paavali kertoo efesolaisille viidestä palvelutehtävästä, jotka Kristus antaa valmistaakseen pyhät palvelukseen (Ef. 4). Evankelistan palvelutehtävän ytimeen kuuluu muiden nostaminen kohti evankelioivaa elämäntapaa. Miten minä voisin nostaa muita kohti heidän kutsumustaan ja sytyttää ympärillä olevia levittämään evankeliumia? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia tämän kanavan kautta.
Pekka Perho on Hyvä Sanoma ry:n evankelioinnin koordinaattori, kiertävä julistaja ja opettaja. Hänen elämänsä keskeisiä asioita ovat Jumalan valtakunnan eteenpäin meneminen ja perhe.

Omistaudu Herralle
Anniina Vahala ja Kalle Mäenpää

Tässä kanavassa pohditaan yhdessä keskustellen evankelistan motivaation ja innostuksen lähteitä. Lähtökohta kaikelle, mitä teemme Herran valtakunnassa, on meidän henkilökohtainen suhteemme Häneen, josta kumpuavat kaikki tekomme ja toimintamme. Miten huolehtia Jumala-suhteesta? Herra haluaa käyttää meitä tavallisia ihmisiä arkemme keskellä välittämään sanomaa Hänestä oman persoonamme kautta. Miten löytää siihen rohkeus? Alustusten ja keskustelun lomassa musiikkia.
Anniina Vahala opiskelee kieliä ja kulttuuria ja toimii ylistyksenjohtajana Groningenissa Hollannissa. Hän on opiskellut Yorkin Calvary Chapel Bible Collegessa Englannissa.
Kalle Mäenpää on porilainen rikospoliisi ja teologian kandidaatti Helsingin Yliopistossa. Hän on evankelista, jonka sydämen asiana on rohkaista ja innostaa.

Sairaat, vammaiset ja evankeliumi
Reijo Ahteela

Kanavassa kuullaan Reijon alustus aiheesta sairaat, vammaiset ja evankeliumin ilosanoma. Pohditaan myös, kuuluuko sairaitten parantaminen evankelistan työkalupakkiin? Puheenvuoron käyttävät kokemusasiantuntijat ex-Dingo Pete Nuotio ja Ilari Koivunen sekä miehensä Reijon avustajana toimiva psykoterapeutti Eija-Maaria Jussila. Kanavassa käsitellään osallistujien kysymyksiä ja keskustellaan.
Reijo Ahteela on toiminut lähetystyöntekijänä, seurakuntapastorina ja on nyt eläkkeellä pyörätuolipastorina.

Some evankelistan työssä
Mari-Anna Stålnacke ja Juho Leppänen

Tässä kanavassa Juho ’Autolla Nepaliin’ Leppänen ja ’kirkon twitter-kuningatar’ Mari-Anna Stålnacke alustavat ja johdattavat keskustelua somesta evankelistan työkaluna. Miten sosiaalinen media voi olla kanava evankelioimiseen? Mikä on eri medioiden kieli ja kulttuuri? Kanava on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet siitä, miten some voi olla osa evankelistan työtä.
Mari-Anna Stålnacke on ulvilalainen teologian tohtori, raamatunopettaja ja evankelista, joka bloggaa sekä suomeksi että englanniksi.
Juho Leppänen johtaa työnään laajaa somekenttää. Elokuva Autolla Nepaliin tuli tunnetuksi nimenomaan taitavan some-kampanjoinnin myötä.