Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
1. REKISTERINPITÄJÄ
Porin Helluntaiseurakunta, Y-tunnus: 2367299-3
Itsenäisyydenkatu 9
evankelistapaivat@gmail.com

2. REKISTERIN NIMI
Evankelistojen yhteyspäivien asiakasrekisteri

3. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja käytetään Evankelistojen yhteyspäivien osallistujien ilmoittautumisten hoitamiseen ja tapahtuman järjestämiseen.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Nimi, katu- ja postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, taustayhteisö (ei ole pakollinen), osallistumispäivä, kanavaan osallistuminen, tiedot osallistumismaksusta.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin syntyy tietoa rekisteröityjen itsensä ilmoittamana ja hyväksytyn osallistumismaksun maksamisen kautta verkkopankista.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Rekisterinpitäjä ei luovuta käyttäjien henkilötietoja ulkopuolisille, pois lukien viranomaispyynnöt.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Manuaalinen aineisto
Tietojärjestelmistä otetut, henkilötietoja (nimi, osallistumispäivä, kanava ja maksettu/maksamatta) sisältävät lomakkeet käsitellään ja hävitetään tietoturvapolitiikan mukaisesti.
ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisteri on muutaman tapahtuman järjestäjän käytössä, joiden tehtävänkuvaan kuuluu rekisterin tarkoituksen mukaiset tehtävät. Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi, kuitenkin siten, että tiedot hävitetään tapahtumavuoden marraskuun ensimmäiseen päivään mennessä.

8. REKISTERÖIDYN INFORMOINTI
Rekisteröidylle on ilmoitettu ilmoittautumislomakkeen lähettämisen yhteydessä, että häntä koskevia henkilötietoja rekisteröidään ja ylläpidetään Evankelistojen yhteyspäivien toimesta. Rekisteri- ja tietosuojaseloste on nähtävissä www.evankelistapaivat.fi/rekisteriseloste

9. TARKASTUSOIKEUS JA TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN
Henkilöllä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Evankelistojen yhteyspäivien asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Porin Helluntaiseurakunta, Itsenäisyydenkatu 9 PORI.
Henkilön tulee esittää tiedon etsimiseen tarpeelliset seikat: etu- ja sukunimi, kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.