Teesit

Evankelistojen yhteyspäivien teesit

1. Evankelistojen yhteyspäivät ovat kristittyjen yhteinen evankelioimistyötä edistävä kokoontuminen. Evankelistapäivillä keskitytään evankelioimistyöhön, evankelistan näkyyn, kutsumukseen ja tehtävään. Tämän vuoksi muut, tärkeätkin aiheet, rajataan päivien ulkopuolelle.

2. Päivillä varustetaan, rohkaistaan ja vahvistetaan niitä, joilla on evankelioimistyön kutsumus sekä niitä, jotka etsivät kutsumustaan ja paikkaansa evankelioimistyössä. Jeesus on evankelistan palvelutehtävän, sanoman sekä samalla evankelistapäivien keskiössä.

3. Päivät tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden evankelistojen kohtaamiseen ja yhteyden edistämiseen yli seurakunta- ja järjestörajojen. Päivillä annetaankin tilaa ja varataan aikaa osallistujille toinen toistensa kohtaamiseen ja asioidensa jakamiseen ja rukoukseen.

4. Mahdollisuuksien mukaan järjestämme päivät eri paikkakunnilla. Otamme suunnittelu- ja järjestelyvastuuseen edustajia kyseessä olevan paikkakunnan eri kristillisistä yhteisöistä ja seurakunnista. Tahdomme kunnioittaa ja palvella yhteistyössä kaikkien niiden kristillisten seurakuntien kanssa, jotka arvostavat evankelistan palvelutehtävää ja tahtovat rakentaa kristittyjen yhteyttä.